1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Dialog-Pheniben

„Dialog- Pheniben” to kwartalnik społeczno-kulturalny wydawany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce od 1995 roku. W swojej treści skupia się na zagadnieniach życia społeczno-kulturalnego mniejszości romskiej w Polsce i Europie, a także podejmuje tematykę związaną z ochroną praw człowieka, tolerancją, przeciwdziałaniem zjawiskom dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, integracją i dialogiem międzykulturowym. Od 2011 roku kwartalnik wydawany jest we współpracy z Fundacją Picture This. Zaowocowała ona stworzeniem nowej formuły pisma, w której wydawane jest do dziś. Zależy nam na przybliżaniu czytelnikom wielowymiarowego świata Romów poprzez refleksję naukową lub publicystyczną, a także w materiałach, których źródłem jest doświadczenie reporterów i fotoreporterów. Od roku 2012 kwartalnik ukazuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Wydawca: Stowarzyszenie Romów w Polsce- Stowarzyszenie Romów w Polsce utworzono na początku 1992 roku. Podstawowym zadaniem tej organizacji jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu narodu polskiego. Wielowiekowe stereotypy utrwaliły w społeczeństwie negatywny obraz Romów. Dlatego też Stowarzyszenie Romów prowadzi aktywną, wielokierunkową działalność, zmierzającą do poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej środowisk romskich. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest przypominanie i upamiętnienie eksterminacji i Holokaustu Romów. Redakcja: Redaktor naczelna: Joanna Talewicz-Kwiatkowska - dr nauk humanistycznych w zakresie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program oraz programu Komisji Europejskiej Marie Curie Conferences and Training Courses - Multi- Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies- a Model for Europe. Obecnie pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa Międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarz redkacji: Małgorzata Kołaczek - dr nauk politycznych - praca doktorska pod tytułem Etniczna mobilizacja Romów w Unii Europejskiej po rozszerzeniu w 2004 roku. Studium przypadku - Polska, Słowacja, Węgry, absolwentka studiów magisterskich - kierunek: stosunki międzynarodowe - na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Obecnie pracuje w Zakładzie Polityki Etnokulturowej w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redakcja tekstów: Dariusz Fedor - rocznik 1964, absolwent filologii polskiej UW, redaktor. Od 1990 roku związany z "Gazetą Wyborczą" i Agorą, w której był dziennikarzem, szefem działu krajowego "GW", redaktorem naczelnym "Gazety Stołecznej" i przez wiele lat  (do 2005 r.) zastępcą sekretarza redakcji "GW". Od 2005 r. zastępca redaktora naczelnego magazynu "Logo", a od 2009 r. naczelny redaktor działu wydającego książki w Agorze. Od lipca 2012 poza Agorą, szef jednoosobowej firmy Redakcja-Kreacja, twórca i redaktor naczelny wydawanego przez Agorę kwartalnika podróżniczo-literackiego "Kontynenty", który ukazuje się od maja 2012 roku. Fundacja OPOWIEDZ TO - PICTURE THIS - Dominique Roynette - była dyrektorka artystyczna największych francuskich dzienników Liberation i Le Monde, autorka koncepcji graficznej Gazety Wyborczej, współautorka - wraz z Tomaszem Kiznym - koncepcji monumentalnego dokumentu o radzieckim systemie represji „Gułag", kuratorka wielu wystaw fotograficznych, m.in. „Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii Gazety Wyborczej" w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, autorka koncepcji graficznej książek o Romach Lidii Ostałowskiej i Piotra Wójcika. - Piotr Wójcik - znakomity fotoreporter i autor zamieszczanych w Gazecie Wyborczej portretów fotograficznych wybitnych Polaków, m.in. Jerzego Giedroycia, Ryszarda Kapuścińskiego, Jerzego Ficowskiego, Tadeusza Konwickiego, redaktor corocznych albumów fotograficznych Gazety Wyborczej, autor wystawy dokumentującej życie Romów polskich i rumuńskich „Warszawa - Bukareszt 1996", autor albumu „Cyganie z obu stron Karpat", kurator wystawy „Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii Gazety Wyborczej" w Zachęcie, współautor multimedialnej historii kobiet „Więcej koleżanek, mniej kolesi". Korekta: Grażyna Kwiek Przygotowanie fotografii do druku: Mariusz Glezjer Drukarnia: Colonel, Kraków Finanse: Renata Mucha Pismo dotowane było i jest dotowane m.in. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Narodowe Centrum Kultury, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.   

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)