Główne cele

- Działalność edukacyjna i badawcza

- Działalność kulturalna

- Działalność wydawnicza

 

 

W ramach działalności  edukacyjnej i badawczej:

o   Organizacja spotkań i wykładów dla młodzieży celem upowszechniania wiedzy o historii, tradycji i kulturze romskiej

o   funkcjonowanie biblioteki oraz archiwum celem gromadzenia, zabezpieczenia  opracowania i udostępnienia zbiorów

o   przeprowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych

o   działania dokumentacyjne losów ofiar holocaustu (unikatowy zbiór dokumentacji dotyczącej holocaustu Romów – wywiady ze świadkami wydarzeń – romskimi ofiarami represji nazistowskich)

o   Realizacja projektu „Spotkania ze świadkami wydarzeń – Romami ofiarami represji nazistowskich” - w spotkania młodzieży z różnych krajów z byłym więźniem KL Auschwitz – Birkenau lub innego obozu nazistowskiego

o   Organizacja wystaw i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w dziejach narodu romskiego (rocznice deportacji, pogromów, powstań ludności romskiej)

o   Prowadzenie bieżącego monitoringu sytuacji społeczności romskiej w Polsce oraz interwencje w sytuacjach konfliktowych

o   Realizacja interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań w ramach IW EQUAL projektu ,,Romowie na rynku pracy”

o   Organizacja i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka, multikulturalizmu, dialogu, tolerancji, integracji, przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii

o   Realizacja filmu dokumentalnego „Romowie – skazani na zagładę” w ramach Programu Kultura 2007-2013

o   Organizowanie wystaw o charakterze krajowym i międzynarodowym, m.in.

- Wystawa fotografii Tomasza Tomaszewskiego ,,Cyganie inni ludzie tacy jak my”

- Ruchoma wystawa o Romach rumuńskich ,,Warszawa – Bukareszt” – wspólnie z  ,,Gazetą Wyborczą”

- Stała wystawa poświęcona zagładzie Romów europejskich w czasie II wojny światowej mieszcząca się w bloku XIII na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau

- Wystawa „Zagłada Romów Europejskich i Współczesny Rasizm w Europie”

-          Wystawa plenerowa fotografii „Cyganie. Romowie – Zapomniane Obrazy”

-          Wystawa multimedialna „Romowie-stan duszy czy kultura równoległa”

 

Więcej informacji na http://www.stowarzyszenie.romowie.net/index.php/wystawy.64.html

 

 

 w ramach działalności kulturalnej

o   Organizacja koncertów muzycznych, festiwali, spotkań z kulturą romską

o   Działania popularyzujące kulturę i tradycję romską w mass-mediach

o   Działania promujące wiedzę o kulturze i tradycji romskiej oraz idei tolerancji i dialogu międzykulturowego na łamach wydawanego przez Stowarzyszenie kwartalnika spoleczno-kulturalnego „Dialog-Pheniben

o   Działania promujące wiedzę o kulturze i tradycji romskiej wśród młodzieży  - organizowanie spotkań i prelekcji w szkołach średnich

 

 działalność wydawnicza

o   Kwartalnik społeczno kulturalny ,,Dialog – Pheniben

o   Tadeusz Czacki, Andrzej Mirga ,,Biblioteczka Cyganologii polskiej cz. 1”  1993r

o   ,,Los Cyganów KL Aushwitz Birkenau” Oświęcim 1994r

o   Red. Wacław Długoborski ,,50 lecie zagłady Romów”  1994r

o   Ignacy Daniłowicz ,, O Cyganach wiadomość historyczna”  1995r

o   Piotr Wójcik ,,Cyganie z obu stron Karpat,, 2000r

o   Marian Grzegorz Gerlich ,,Romowie. Przekraczanie granic własnego świata” 2001r

o   Lech Mróz ,,Dzieje cyganów w- Romów  w Rzeczpospolitej XV-XVIII w 2002r

o   Marian Grzegorz Gerlich ,,Pozostaniemy Romami” 2004r

o   Tadeusz Paleczny ,,Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów  2004r

o   Joanna Talewicz -Kwiatkowska ,,Nasze prawa w Zjednoczonej Europie” 2004r

o   Agnieszka Kowarska ,,Szkice o tańcach Romów” 2004r

o   ,,Zagłada Sinti i |Romów” Katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum

o   Agnieszka Kowarska ,,Polska Roma – tradycja i  nowoczesność” 2005r

o   Tadeusz Czekaj, Roman Kwiatkowski ,,Zagłada Romów europejskich” 2005r

o   ,,Cyganie – Romowie. Zapomniane obrazy – album ze zdjęciami Janusza Helfera 2006r

o   Jerzy Dębski, Joanna Talewicz-Kwiatkowska „Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień” 2008

o   Marek Isztok, Michał Kaczkowski „Romowie – stan duszy czy kultura równoległa” – katalog wystawy - 2008

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)