Działalność

-  ROMCENTRUM

 Projekt “ROMCENTRUM” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Powstał w czerwcu 2003 roku. Jest wyjątkową instytucją łączącą działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną grup narodowych o charakterze non-profit, realizowaną zarówno w skali miasta Karvina,  regionu śląsko-morawskiego jak i całej Republiki Czeskiej.

Centrum współpracuje z miastem Karvina. Jego działalność została doceniona przez przedstawicieli regionu śląsko-morawskiego, nardowej komisji regionu morawsko-śląskiego oraz miasta Karviny, a także przez rząd Republiki Czeskiej

 Celem aktywności  ROMCENTRUM  jest zwlaczanie rasizmu i ksenofobii w społeczeństwie poprzez działania edukacyjne i w zakresie animacji wolnego czasu dla mniejsozsci romskiej jak również dla społeczności większościowej.  Idea działaności centrum jest zainteresowanie własnym dziedzictwem kulturowym, motywowanie i inspirowanie do kreatywnej aktywności. Poprzez tego typu działania  centrum ma na celu wzrost świadomości  na temat mniejszości romskiej w społeczeństwie większościowym, podkreślanie unikalnego i wyjątkowego charakteru romskiej kultury, wzrost  poczucia pewności siebie wśród członków społeczności romskiej oraz akceptację własnej, romskiej tożsamości.


Nie mniej istotną rolą jest zachęcanie dzieci i ich rodziców do dalszej edukacji i szkoleń

Głowne działania centrum:

  • organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zwłaszcza dla grup docelowych) – np. kursy komputerowe, tańca, gotowania, przewodników turystycznych
  • warsztaty
  •  spotkania i wykłady – prowadzone przez ekspertów z uznanych krajowych i regionalnych instytucji
  •  działania uświadamiające i prewencyjne (zwalczanie uzależnień, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)