1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Skarga na bezczynność Rady Etyki Mediów
Oświęcim, dnia 13 marca 2017 r.


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa


Zażalenie

Na podstawie art. 37 oraz art. 230 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę w imieniu Stowarzyszenia Romów w Polsce zażalenie na postępowanie powołanej przez Wasze Stowarzyszenie oraz podległej mu Rady Etyki Mediów - w stosunku do naszej skargi z dnia 24 czerwca 2015 r. na Marka Kęskrawca redaktora naczelnego gazety „Dziennik Polski”.

Wnosimy o:
1) wyznaczenie Radzie Etyki Mediów terminu do załatwienia sprawy;
2) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, o którym mowa w art. 35 par. 3 Kpa tj. maksymalnie 2 miesięcy od dnia kiedy postępowanie winno być wszczęte;
3) o stwierdzenie, że niezałatwienie skargi miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie:

W związku z podawaniem przez dziennikarkę gazety „Dziennik Polski” z Krakowa romskiej narodowości sprawców czynów niedozwolonych w dniu 20.4.2015 r. wystąpiliśmy do redaktora naczelnego tej Gazety z prośbą o przekazanie podległym pracownikom , by publikując informacje o bezprawnych i niegodnych czynach sprawców, nie podawano danych dotyczących romskiej (jakiejkolwiek) przynależności narodowej sprawcy. Wystąpienie to zainicjowane zostało artykułem „Romka odpowie za rozbita główkę swojego dziecka”, jaki ukazał się w „Dzienniku Polskim” w wydaniu sobotnio-niedzielnym w dniu 18-19 kwietnia 2015 r.

Ponieważ pomimo upływy wszelkich dopuszczalnych przez przepis art. 35 Kpa terminów (niezwłocznie, nie później niż do 1 miesiąca, nie później niż w ciągu 2 miesięcy) nie otrzymaliśmy odpowiedzi, przeto w dniu 27 maja 2015 r. wystąpiliśmy z monitem do w/w redaktora naczelnego. Także na ten monit nie udzielono nam odpowiedzi.

W przedstawionej sytuacji w dniu 24 czerwca 2015 r. skierowaliśmy do Ryszarda Bańkowicza Przewodniczącego Rady Etyki Mediów skargę na Marka Kęskrawca redaktora naczelnego gazety „Dziennik Polski” szeroko uzasadniając skargę.

Dowód: skarga z dnia 24.6.2015 r.

Także i w przypadku skargi, pomimo upływu roku od czasu jej złożenia, nie otrzymaliśmy od Rady Etyki Mediów jakiejkolwiek odpowiedzi. W dniu 5 września 2016 r. skierowaliśmy więc do Przewodniczącego Rady monit załączając doń odpis skargi z załącznikami. Równocześnie w monicie podaliśmy, że dziennikarka, której dotyczy sprawa pracując także w innej krakowskiej gazecie (tego samego właściciela) popełniła identyczny czyn, co opisany w skardze. Chodziło o artykuł w „Gazecie Krakowskiej” pt. „Romowie ukradli malucha, który miał być atrakcją imprezy motoryzacyjnej”.

Dowód: pismo z dnia 5.9.2016 r.

Także na ten monit nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi.

W przedstawionej sytuacji niniejsze zażalenie jest zasadne. Równocześnie informujemy, że w przypadku braku reakcji w sposób określony w art. 35-37 Kpa bezzwłocznie skierujemy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność organu organizacji społecznej.

Załączniki: dowody j. w.Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Romów w Polsce

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)