1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Oświadczenie ZG w sprawie "Catabriga"

Oświęcim, dnia 31 października 2014 r.

Oświadczenie

Stowarzyszenia Romów w Polsce w sprawie wydania przez Komisariat Policji w Andrychowie w dniu 15 października 2014 r. postanowienia o umorzeniu postępowania w związku z publicznym znieważeniem grupy Romów z powodu ich przynależności narodowej poprzez odmowę obsłużenia w cukierni Catabriga oraz wyproszenie ich z lokalu.
W dniu 28 czerwca 2014 r. obywatelka polska pochodzenia romskiego, mieszkanka Andrychowa, udała się ze swoimi dziećmi do cukierni sieci „Catabriga”  zlokalizowanej w centrum tego miasta, gdzie podano im zamówione lody i ciasto. Po pewnym czasie do lokalu weszła kolejna Romka z dziećmi, także mieszkanka Andrychowa, która poprosiła o podanie  lodów jej i dzieciom.  Jednakże w przeciwieństwie do pierwszej Romki obsługa cukierni odmówiła kolejnej klientce podania wyrobów cukierniczych uzasadniając tą decyzję brakiem posiadania przez nią karty członkowskiej lokalu oraz stwierdzeniem: „Właściciel nie życzy sobie tutaj Romów”. Następnie poproszono ja o opuszczenie cukierni, co uczyniła. Właściciel lokalu ponadto zawiadomił Policję, że w lokalu znajdują się „podejrzane osoby narodowości romskiej”.
W związku z incydentem o charakterze rasistowskim w dniu 3 lipca 2014 r. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach o możliwości popełnienia przez właściciela cukierni Catabriga przestępstwa z art. 257 Kodeksu karnego (publiczne naruszenie praw i wolności obywatelskich).
W dniu  15 października 2014 r. Komisariat Policji w Andrychowie, działający pod nadzorem w/w Prokuratury, umorzył postępowanie w sprawie stwierdzając brak znamion czynu zabronionego. Policja stwierdziła, że Romowie „nie zakłócili w żaden sposób ładu i porządku publicznego a wyproszenie ich z terenu lokalu spowodowane było wyłącznie faktem nie posiadania przez nich kart członkowskich Clubu. Z uwagi na fakt, że lokal został otwarty niedługo przed zdarzeniem, nie było w nim umieszczonej żadnej informacji dla klientów o obowiązku posiadania kart członkowskich, personel również nie poinformował o takim obowiązku Romów korzystających wówczas z usług lokalu.”. Niezależnie od powyższego Policja postanowiła jednak wystąpić o ukaranie właściciela cukierni na podstawie art. 135 Kodeksu wykroczeń, tj. za odmowę sprzedaży towarów bez uzasadnionej przyczyny.
Analiza sprawy pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków:
1. z ubolewaniem stwierdzamy, że po raz kolejny Prokuratura i Policja konsekwentnie odmawiają ścigania czynów przestępczych o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym;

2. uzasadnienie postanowienia o umorzeniu postępowania o przestępstwo z art. 257 Kodeksu karnego  potwierdza słuszność złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa  gdyż lokal nie miał jakichkolwiek oznaczeń, że konsumpcja jest możliwa tylko za okazaniem kart członkowskich, obsłużono jedną grupę klientów bez jakichkolwiek uwag, następnie odmówiono innej grupie klientów obsłużenia tylko z powodów etnicznych;
 
3. sentencja postanowienia nie jest więc adekwatna do jego uzasadnienia;

4. ponieważ czyn miał charakter rasistowski (właściciel nie życzy sobie tutaj Romów – stwierdził w czasie incydentu pracownik cukierni) dziwi brak woli skierowania aktu oskarżenia do sądu;

5. działania organów ścigania kłócą się z Wytycznymi Prokuratora Generalnego RP w sprawie postępowania w przypadku czynów przestępczych o charakterze rasistowskim;

6. cieszy prowadzenie przez Policję równoległego postępowania o naruszenie przez właściciela cukierni art. 135 Kodeksu wykroczeń, z tytułu odmowy sprzedaży towarów bez uzasadnionej przyczyny. Zauważamy jednakże, w przedstawionym przypadku nie można mówić o braku uzasadnionej przyczyny, gdyż dla wszystkich było i jest oczywiste, że przyczyna było romskie pochodzenie etniczne klientów. Gdyby jednakże właściciel cukierni za swój niegodny czyn zapłacił stosowną grzywnę byłby to niewątpliwie duży krok w kierunku poszanowania prawa.

Stowarzyszenie będzie śledzić ciąg dalszy przedstawionej sprawy pod kątem bezwzględnego egzekwowania obowiązującego prawa.
Niezależnie od powyższego Stowarzyszenie zawiadamia, że o sposobie załatwienia naszego powiadomienia o przestępstwie popełnionym przez właściciela cukierni w Andrychowie powiadomimy Prokuratora Generalnego RP, proszącą go o objęcie sprawy swoim nadzorem oraz jej ponowne zbadanie.

Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Romów w Polsce

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)