1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce
w sprawie przeprosin złożonych przez Radosława Rogalę.


W dniu 5 sierpnia 2015 r. Radosław Rogala z Woli (adres do wiadomości Stowarzyszenia) przesłał na adres Stowarzyszenia Romów w Polsce pisemne przeprosiny za umieszczenie nienawistnego  komentarza na serwisie internetowym Demotywatory.pl, na stronie internetowej http://m.demotywatory.pl/44590022, pod obrazem  zatytułowanym „2 miliony złotych zmarnowane na Aktywizacje Zawodową Cyganów. Żaden nie podjął pracy”.
Należy przypomnieć, że w związku m.in. z tym komentarzem Stowarzyszenie skierowało do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 lub 257 Kodeksu karnego ( rasizm i ksenofobia).
Efektem działania Prokuratury Rejonowej  Lublin-Południe w Lublinie są m.in. przesłane przeprosiny.

 

 

Oto ich treść:

„Radosław R. (adres znany Stowarzyszeniu)                        

Wola, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Stowarzyszenie Romów w Polsce  
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim

Szanowni Państwo
Pozwalam sobie na kontakt z Państwem w związku z treścią komentarza zamieszczonego przeze mnie pod jednym z artykułów w prasie internetowej, który był poświęcony problemom Społeczności Romskiej w Polsce. Z uwagi na więcej niż naganną treść mojego wpisu, nie będę jej przytaczał w niniejszym liście.
Mój komentarz miał zdecydowanie wydźwięk rasistowski i dyskryminujący, obrażający nie tylko uczucia Romów, ale też wszystkich osób i narodowości, który ucierpiały w wyniku faszystowskiego holokaustu. Mam świadomość, ze moje zachowanie godziło w uczucia i wartości ogólnoludzkie, jak i było także przejawem lekceważenia dla obowiązującego prawa.
Dlatego też, na Państwa ręce, składam najszczersze przeprosiny za moje zachowanie. Pozwalam sobie prosić o ich przyjęcie i przekazanie wszystkim tym, którzy w wyniku mojego działania poczuli się dotknięci i obrażeni. Wiem, że nie znajduje ono usprawiedliwia, to jednak chciałbym też wyjaśnić, że mój komentarz nie jest wyrazem moich poglądów; nie utożsamiam się z ruchami faszystowskimi ani rasistowskimi, a jedynie nieodpowiedzialności.
Jeszcze raz przepraszam za moje zachowanie.
                                                  

Z wyrazami szacunku Radosław Rogala"Niezależnie od powyższego z satysfakcją przyjmujemy  także inne działania wymienionej Prokuratury związane z tą samą sprawą a dotyczące nieletniego hejtera Bartosza Ratajczaka, którego sprawa  została skierowana  do Sądu Rejonowego II Wydział Rodzinny i Nieletnich w Zielonej Górze celem rozpoznania wg właściwości.
Satysfakcja wynika także z faktu, że dotychczas większość naszych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa kierowanych do Prokuratury kończyła się odmową wszczęcia postępowania lub umorzeniem postępowania.

Oświęcim, dnia 7 września 2015 r.  
                                                                

Prezes Zarządu Głównego Roman Kwiatkowski

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)