1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Oświadczenie SRwP w sprawie skargi na działalność Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Skarga na działalność Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Oświęcim, dnia 27.11.2014


OŚWIADCZENIE


W dniu 27.11.2014 roku Stowarzyszenie Romów w Polsce wysłało do Prokuratora Generalnego RP Pana Andrzeja Seremeta skargę na działalność Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. W szczególności w skardze podano, że dnia 9.07.2014 r. Stowarzyszenie przesłało do tej Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 i 257 kodeksu karnego przez Arkadiusza Franasa redaktora naczelnego „Gazety Wrocławskiej”.
Zawiadomienie dotyczyło prowadzenia na łamach tej Gazety nienawistnej i bezpardonowej kampanii antyromskiej. Zostało ono szeroko uzasadnione i poparte fragmentami judzących artykułów ukazujących się w tej Gazecie. Na zakończenie zawiadomienia Stowarzyszenie stwierdziło, że efektem wymienionej kampanii jest narastająca agresja wobec Romów, co może doprowadzić we Wrocławiu do pogromów osób narodowości romskiej.
zauważamy, ze upłynęło już ponad cztery miesiące od zawiadomienia, zaś Stowarzyszenie do chwili obecnej nie otrzymało jakiejkolwiek informacji o wszczęciu lub umorzeniu postępowania co narusza zapis art. 305 kpk. Stowarzyszenie ma nadzieję, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu podjęła działania przewidziane przez prawo karne, zaś nie powiadomienie  Stowarzyszenia nastąpiło z powodów urzędniczych.
O tym jednakże dowiemy się po otrzymaniu odpowiedzi na naszą skargę od Prokuratora Generalnego RP, o czym media zostaną powiadomione.

Stowarzyszenie Romów w Polsce
L.dz.  634/2014                                                           Oświęcim, dnia 25 listopada 2014 r.

Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny RP

Szanowny Panie Prokuratorze

          W dniu 9 lipca 2014 r.  wysłaliśmy do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 oraz 257 kodeksu karnego przez Arkadiusza Franasa redaktora naczelnego „Gazety Wrocławskiej” (załącznik).
Zawiadomienie dotyczyło prowadzenia na łamach „Gazety Wrocławskiej” nienawistnej i bezpardonowej kampanii  antyromskiej. Zostało ono szeroko uzasadnione i poparte fragmentami  judzących artykułów ukazujących się w tej Gazecie. Na zakończenie zawiadomienia stwierdziliśmy, że efektem wymienionej kampanii jest narastająca agresja wobec Romów, co może doprowadzić  we Wrocławiu do pogromów osób narodowości romskiej.
Z uwagi na ważność sprawy kopiami tego zawiadomienia powiadomiliśmy także Pana Prokuratora oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Rady Ministrów.
Od zawiadomienia minęło już ponad cztery miesiące a do dzisiaj nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek pisma z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu o jej ustosunkowaniu się do naszego pisma.  Zgodnie z art. 305 kpk postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa powinno być wydane niezwłocznie, zaś o tym powiadomiona osoba lub instytucja  składająca zawiadomienie. Nadto Wytyczne wydane przez Pana Prokuratora w dniu 26 lutego 2014 r. nakazują postępowanie przygotowawcze o przestępstwo z nienawiści  (działania redaktora naczelnego mogą być takim przestępstwem)  traktować za sprawę dużej wagi, która może być objęta nadzorem służbowym.
W przedstawionej sytuacji  prosimy Pana Prokuratora o polecenie zbadania w trybie nadzoru przyczyn braku reakcji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu odnośnie do naszego zawiadomienia.

 
Z wyrazami szacunku
Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)