1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Ostry protest Zarządu Głównego SRwP w sprawie reportażu
W  dniu 1 października 205 roku na antenie stacji telewizyjnej Polsat wyemitowano reportaż pt „ Osiedlowa wojna z Romami”. Materiał znajduje się także na portalu Polsatu po linkiem: http://www.interwencja.polsat.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa_Programu_INTERWENCJA,5781/Archiwum,5794/News,6271/index.html#1471315
Zarząd Główny Stowarzyszenia Romów w Polsce pragnie  przedstawić swoje stanowisko w sprawie wyżej wskazanego reportażu oraz jednostronnego sposobu pokazania sporu.
Z materiału zebranego przez reporterkę Polsatu Panią Paulinę Bąk wyłania się wyłącznie negatywny obraz współżycia Polaków z Romami mieszkającymi przy ul. Norblina w Puławach i co sugeruje reportaż wina sporu leży wyłącznie po stronie romskiej.
Nie zgadzamy się z takim sposobem przedstawienia problemu. W sporze uczestniczą dwie strony, a w materiale wypowiadają się wyłącznie mieszkańcy osiedla o narodowości polskiej.
Wprawdzie autorka reportażu, stwierdziła, że Romowie nie chcieli jej udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, jednak jak widać nie podjęła ona prób dotarcia do obiektywnej prawdy np. na temat opieki społecznej uzyskując informacje od miejscowego OPS. Wystarczyło zweryfikować informacje o formach i wielkościach kwot pomocy społecznej otrzymywanej z ośrodka. Przepisy dotyczące pomocy społecznej  oraz kryteria jakie należy spełniać, by pomoc uzyskać są jednakowe dla wszystkich uprawnionych do tej pomocy, bez względu na przynależność etniczną. Beneficjenci pomocy społecznej otrzymują tę pomoc zgodnie z przepisami obowiązującymi Polsce. . Jak wiadomo instytucje świadczące taką pomoc zobligowane są do skrupulatnego sprawdzenia uprawnień każdego beneficjenta, gdyż do takich czynności zobowiązują ich przepisy i rozporządzenia. Romowie  nie mogą być kozłem ofiarnym  nieustannych rozgrywek politycznych!
Uważamy, że źle się stało, że Pani Bąk nie zapoznała się chociażby z materiałami i opracowaniami na temat konfliktu w Puławach, których w internecie jest bardzo dużo.
Szkoda, że nie zauważyła naszego zawiadomienia z dn. 24 lutego 2015 złożonego do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez radnego RM w Puławach Pawła Maja, który od dłuższego czasu robi sobie „ tanią popularność” na antyromskich nieprawdziwych wypowiedziach dotyczących pomocy socjalnej, co zostało mu udowodnione przez Dyrektor MOPS-u w Puławach.
Redaktor Paulina Bąk nie dotarła także do zawiadomienia z dn 01 lutego 2015 złożonego do Prokuratury w sprawie  nienawistnych wpisów w Internecie w związku z wydarzeniami w Puławach, które skończyło się aktami oskarżenia skierowanymi przez Prokuratora względem dwóch internautów. Z zawiadomień tych wynika zupełnie inny obraz sytuacji w Puławach, niż ten który przedstawiła reporterka.
Rozminięcie się z prawdą obiektywną to nie wszystko. Ubocznym efektem tego jednostronnego i krzywdzącego reportażu są dziesiątki nienawistnych wobec społeczności romskiej wpisów, co musi skutkować kolejnymi naszymi zawiadomieniami do Prokuratury.

Gdyby Pani Paulina Bąk postarała się o dokładne zbadanie sprawy – także ze strony romskiej czy lokalnych urzędów, jej reportaż miałby zupełnie inny wydźwięk i  jego emisja nie wywołałoby wspomnianej lawiny nienawistnych komentarzy.

Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce
Roman Kwiatkowski

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)