1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

List do Prokuratora Okręgowego w Krakowie w sprawie antyromskiej wypowiedzi Roberta Winnickiego

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Stowarzyszenie Romów w Polsce przesłało list do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Pani Lidii Jaryczkowskiej w sprawie antyromskiego wystąpienia Roberta Winnickiego. 

 

Oświęcim, dnia 25 sierpnia 2014 r.

 

Pani Lidia Jaryczkowska                                                     

Prokuratur Okręgowy w  Krakowie

Szanowna Pani Prokurator

                  W dniu 14 czerwca 2014 r. przesłaliśmy  Panu Andrzejowi Seremetowi  Prokuratorowi Generalnemu RP zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego przez Stowarzyszenie „Młodzież Wszechpolska" polegającego na rasistowskich, antyromskich wystąpieniach  jej andrychowskiego oddziału a także wypowiedzi  szefa tego Stowarzyszenia Roberta Winnickiego na spotkaniu w Andrychowie.

W dniu 16 lipca 2014 r. otrzymaliśmy od Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Pana Marka Jamrogowicza pismo o znaku:  PG II Ko2  1300/14, w którym poinformował nas, że przedmiotowe zawiadomienie „zostało przekazane Prokuratorowi Okręgowemu w Krakowie w celu spowodowania jego procesowego rozpoznania".

W dniu 15 sierpnia 2014 r. Robert Winnicki występując w Telewizji Polsat News po raz kolejny naruszył standardy określone w prawie karnym stwierdzając, iż Romowie są społecznością kryminogenną i aspołeczną. Oto fragment jego wypowiedzi zamieszczonej na: http://www.youtube.com/watch?v=SKzEa9yz8Fk.

„Kilka tygodni temu byłem w Andrychowie, w Andrychowie, gdzie jest naprawdę bardzo poważny problem cygański, czy jak kto woli romski,  związany z przestępczością, z tym, że jest to społeczność wyjątkowo kryminogenna. I całe miasto żyje tym, że ktoś może zostać pobity,  całe miasto żyje tym, że ktoś może zostać okradziony.."  „w Andrychowie doszło do tego, ze pod pozorem fałszywej tolerancji czy, czy akceptacji czy jak to nazwiemy,  miasto oddaje Cyganom najlepsze lokale socjalne ci je dewastują, zastraszają, terroryzują,  dewastują okolicę, palą na końcu te mieszkania socjalne..", „I obywatele wychodzą na ulicę organizując patrole obywatelskie, które mają chronić obywateli przed tym, przed tym terrorem cygańskim. Co na to niestety w Polsce społeczeństwo, media i duża część opinii publicznej, która jest urabiana przez te media („zezwala stwierdzając" - nasz dopisek), że jest terroryzowana ta społeczność kryminogenna."

Oświadczamy, że wypowiedź ta jest stygmatyzująca,  jednostronna, nieprawdziwa i krzywdząca dla andrychowskich Romów, o czym wiemy, gdyż wielokrotnie uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach w tym mieście. Potwierdza to także pismo Prokuratora Generalnego z dnia 16 lipca 2014 r., z którego wynika, że w chwili obecnej  w Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach prowadzonych jest pięć spraw przeciwko osobom narodowości polskiej z terenu Andrychowa, którzy naruszyli prawo względem społeczności romskiej. Należy dodać, że z pisma Prokuratora Generalnego wynika także, iż Prokuratura Rejonowa w Wadowicach prowadzi trzy sprawy przeciwko Romom.

Zauważamy, że niezwłocznie pod wymienionym wywiadem ukazały się dziesiątki nienawistnych i rasistowskich wpisów. W ten sposób po raz kolejny wypowiedź R. Winnickiego stała się swoistą pożywką dla rozniecania nienawiści rasowej.

                   Podając powyższe prosimy o włączenie przedmiotowej wypowiedzi do prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową sprawy, o której mowa na wstępie niniejszego pisma, gdyż jest ona tożsama przedmiotowo i podmiotowo.    

 

  Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce

Roman Kwiatkowski

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)