1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

List do Prezydenta Gdańska w związku z eksmisją Romów

Stowarzyszenie Romów w Polsce wystosowało list do Prezydenta Gdańska w związku z eksmisją w dniu 4 sierpnia obywateli rumuńskich romskiego pochodzenia.

Oświęcim, dnia 28 sierpnia 2014 r.

Pan Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańsk

Szanowny Panie Prezydencie

                   W związku z przeprowadzona w dniu 4 sierpnia 2014 r. eksmisją obywateli rumuńskich z działek w Jelitkowie z prowizorycznych domków oraz wywołaną z tego powodu przez ogólnopolskie i lokalne media dyskusją na temat bezprawności, czy legalności działań władz samorządowych a także praw, czy braku praw wymienionych obywateli do przebywania w tych domkach - Zarząd Główny Stowarzyszenia  Romów w Polsce poniżej przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

1. Wymieniona eksmisja nie jest pierwszą w ostatnim czasie, gdyż kilka miesięcy wcześniej mieliśmy do czynienia z podobnym przypadkiem we Wrocławiu, gdzie także działania eksmisyjne w stosunku do obywateli rumuńskich z nielegalnie zajmowanego terenu przeprowadziły lokalne władze. Przypuszczamy, ze takich incydentów w przyszłości będzie więcej.  

2. Zauważamy, ze władze samorządowe nie są przygotowane do właściwego reagowania na przypadki nielegalnego zajmowania terenu, budowę prowizorycznych pomieszczeń oraz przebywanie w nich obywateli innego kraju Unii Europejskiej. Chaotyczne działania wskazują wręcz na pewną improwizację w tych działaniach.

3. Zgodnie z ustawą zasadniczą, ustawami a także implementowanym prawem Unii Europejskiej wszyscy obywatele Reczypospolitej Polskiej, w tym obywatele polscy stanowiący mniejszości narodowe i etniczne, mają takie same prawa i obowiązki. Oznacza to, że w sprawach innych niż związanych z kulturowym dziedzictwem mniejszości winny być traktowane tak samo jak społeczeństwo tzw. większościowe.

Zasada ta winna dotyczyć także cudzoziemców - obywateli Unii Europejskiej pochodzenia romskiego, którzy postanowili przebywać na stałe, czy czasowo na terenie naszego kraju. Także oni winni stosować prawo obowiązujące w naszym kraju.

4. W każdym prawie uprawnieniu obywatela (obywatela UE) odpowiada obowiązek urzędnika państwowego lub samorządowego w zakresie dozoru nad swobodnym egzekwowaniem tego prawa przez obywatela. I a contrario, każdemu obowiązkowi obywatela winnno przysługiwać prawo urzędnika do kontroli  wykonywania tego obowiązku przez obywatela.  Tylko przy zachowaniu wymienionej zasady można mówić o demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji).

Wymieniona zasada została naruszona zarówno wcześniej we Wrocławiu, jak i ostatnio w Gdańsku. Obywatele rumuńscy przez wiele miesięcy byli tolerowani przez lokalne władze samorządowe, pomimo dokonanej „samowolki" polegającej na wybudowaniu prowizorycznych domków na terenie nie należącym do nich, przy biernym i zupełnie niezrozumiałym podejściu do tego procederu ze strony tych władz, mimo świadomości naruszenia prawa przez Rumunów. 

Wyraziła to wprost Zastępczyni Pana Prezydenta Pani Ewa Kamińska która dla jednego z mediów stwierdziła: 

„Nasza największa skucha polegała na tym, że od razu, po trzech miesiącach zamieszkiwania Romów w Gdańsku, nie usunęliśmy ich z zajmowanego terenu. Po trzech miesiącach powinni zarejestrować swój pobyt, a ponieważ tego nie zrobili, powinniśmy wezwać straż graniczną, by odesłała ich do Rumunii - mówi Ewa Kamińska, wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej" (http://trojmiasto.gaazeta.pl/trojmiiasto/1,35612,16539785, Wiceprezydent_Kamińska o_Romach: Niech zostaną na ulicy. To ich wybór).

5. W przedstawionej sytuacji nasuwa się pytanie dlaczego Pana urzędnicy mając świadomość naruszania prawa przez obywateli rumuńskich nie podjęli działań przewidzianych przez prawo (niezwłoczne usunięcie z terenu, niezarejestrowanie swojego pobytu, niewezwanie straży granicznej celem odesłania do Rumunii)? Czy właściwi urzędnicy z tego tytułu ponieśli jakieś konsekwencje, jak każdy inny obywatel który nie wykonuje prawa?

Dlaczego nasze Stowarzyszenie postanowiło wystąpić do Pana z niniejszym pismem proszą o egzekwowanie prawa wobec obywateli rumuńskich pochodzenia romskiego. Dlatego, że polscy Romowie już dosyć mają ciągłych rasistowskich, nienawistnych, ksenofobicznych wystąpień części mediów oraz bardzo wielu internautów pod ich adresem. Dlaczego niewykonywanie przez władze państwowe i samorządowe swoich obowiązków ma ciągle odbijać się na polskich Romach „wrzucanych do jednej beczki" z łamiącymi prawo cudzoziemcami.

Panie Prezydencie, niech Pan wejdzie na strony internetowe na których wcześniej ukazały się artykuły o eksmisji obywateli rumuńskich w Gdańsku. Przeczyta Pan kilkadziesiąt (kilkaset) nienawistnych wpisów pod naszym adresem, a czy myśmy zawinili? Dla przeciętnego Polaka Rom rumuński, czy polski to jedno!

Podając powyższe uprzejmie prosimy o  zobowiązanie podległych służb do egzekwowania prawa.

 

                                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                     Prezes  Zarządu Głównego

Roman Kwiatkowski

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)