Kurs języka polskiego i doradztwo zawodowe

Te dwa elementy projektu "Dzielmy się doświadczeniami - Romowie z Czech dla Romów ze Śląska" są jednymi z kluczowych instrumentów realizacji wyznaczonych w ramach tej inicjatywy celów.

Kurs języka polskiego w projekcie „Dzielmy się doświadczeniami - Romowie z Czech dla Romów ze Śląska"

Kurs języka polskiego jest ważnym działaniem projektowym służącym udoskonaleniu biernej i czynnej znajomości języka urzędowego wśród beneficjentów ostatecznych projektu, dla  których język romski jest codziennie używanym w rodzinie i romskim otoczeniu językiem macierzystym. Wynikają stąd zauważalne wśród młodzieży romskiej przyjętej do projektu niedoskonałości w posługiwaniu się językiem polskim, widoczne zwłaszcza w odniesieniu do języka oficjalnego. Głównym elementem kursu są ćwiczenia praktyczne z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia i głośnego czytania oraz pisania.

W trakcie zajęć zwraca się szczególną uwagę na umiejętności językowe w trakcie autoprezentacji, kontaktu z urzędem zatrudnienia, pracodawcami. Czas trwania zajęć wynosi  90 godzin.

Doradztwo zawodowe w w projekcie „Dzielmy się doświadczeniami - Romowie z Czech dla Romów ze Śląska"

Doradztwo zawodowe jest jednym z głównych działań projektowych. Zajęcia grupowe obejmują takie zagadnienia, jak: metody poruszania się po rynku pracy, rodzaje umów o pracę, motywacja do pracy, umiejętne gospodarowanie własnym czasem, moje mocne i słabe strony, dokumenty aplikacyjne, prawa i obowiązki pracownika (czas pracy, dyscyplina pracy, kontakty interpersonalne, absencja, umiejętność pracy w grupie, respektowanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń organizacji), wyszukiwanie w prasie ogłoszeń o pracy, tworzenie oferty własnej w prasie, Internet jako jedna z aktywnych metod poszukiwania pracy.

W trakcie zajęć indywidualnych uczestnicy tworzą ankiety kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz opracowywany jest IPD.  Zajęcia grupowe prowadzone są w dwóch grupach w wymiarze 10 godzin dla każdej. Zajęcia indywidualne prowadzone są w wymiarze 120 godzin dla grupy trzydziestoosobowej.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)