Konferencja podsumowująca w Cieszynie 27-28.01 - Program

Trwający od maja projekt "Dzielmy się doświadczeniami-Romowie z Czech dla Romów Śląska", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, powoli dobiega końca. Jednym z ostatnich elementów projektu jest zorganizowanie konferencji, która ma zarówno ma charakter podsumowujący, upowszechniający, jak i promocyjny.

Podsumowanie polegać będzie na omówieniu działań projektowych na tle dotychczasowych doświadczeń realizatorów oraz przedstawiony zostanie raport z ewaluacji. Upowszechnienie ma na celu dostarczenie i późniejszą publikację przedstawionych na konferencji materiałów. Jeśli zaś chodzi o promocyjny charakter konferencji, to będzie ona także miejscem promowania idei i osiągnięć projektu wśród przedstawicieli mediów. Program niniejszej konferencji przedstawia się następująco:

 

Projekt „Dzielmy się doświadczeniami - Romowie z Czech dla Romów ze Śląska".

       Konferencja podsumowująca

Cieszyn,  Uniwersytet Ślaski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Sala Senacka, ul. Bielska 62

27 - 28 stycznia  2012 r.

 

 27 stycznia 2012 r.

16.00 - 17.00  rejestracja uczestników;

17.00 - 18.00  uroczysta kolacja.

 28 stycznia 2012 r.

9.00 - 9.15        powitanie uczestników, omówienie programu - dr Tadeusz Czekaj;

9.15 - 10.45      wystąpienia:

9.15 -  9.30       prezentacja Stowarzyszenia Romów w Polsce - prezes Stowarzyszenia Roman Kwiatkowski

9.30 -  9.45       prezentacja Stowarzyszenia Romów Północnych Moraw - prezes Stowarzyszenia Milan Ferenc

9.45 - 10.00       sytuacja Romów na polskim rynku pracy - problemy socjalne i zawodowe Roman Kwiatkowski

10.00 - 10.15     doświadczenia Stowarzyszenia Romów w Polsce w działaniach na rzecz poprawy sytuacji Romów na rynku pracy i ich integracji - dr Joanna Talewicz - Kwiatkowska

10.15 - 10.30    sytuacja Romów na czeskim rynku pracy - problemy socjalne i zawodowe - Milan Ferenc

10.30 - 10.45     doświadczenia Stowarzyszenia Romów Północnych Moraw w działaniach na rzecz  poprawy sytuacji Romów na rynku pracy i ich integracji - Kristýna Kolouchová

10.45 - 11.00     przerwa kawowa

11.00 - 12.00      wystąpienia:

11.00  - 11.20  założenia projektowe - dr Tadeusz Czekaj

11.20 - 11.40   opis działań przeprowadzonych w ramach projektu w Polsce - dr Tadeusz Czekaj

11.40 - 12.00   opis działań przeprowadzonych w ramach projektu w Czechach - Kristina Kolouchova

12.00 - 12.15   przerwa kawowa

12.15 - 14.00 wystąpienia:

12.15 - 12.30   Centrum Aktywizacji Lokalnej - doświadczenia i rekomendacje - prof. dr hab. Marian Grzegorz Gerlich

12.30 - 12.45   kurs języka polskiego - doświadczenia i rekomendacje - Sławomir Galiński

12.45 - 13.00   doradztwo zawodowe - doświadczenia i rekomendacje - Barbara  Ender

13.00 - 13.15   prezentacja raportu ewaluacyjnego - dr Małgorzata Kołaczek

13.15 - 13.45   pytania, dyskusja

13.45 - 14.00   podsumowanie i zakończenie konferencji - dr Tadeusz Czekaj

14.00 - 15.00   obiad

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)