O projekcie

Informacje o projekcie

Ze względu na rosnącą falę dyskryminacji, mowy nienawiści, a także agresji i przemocy fizycznej wobec Romów powstało Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów.
Celem projektu jest przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji Romów w Polsce, które w ostatnim czasie ulegają nasileniu.
Centrum wspiera poradą prawną Romów doświadczających dyskryminacji. Monitorujemy sytuacje w miejscowościach, w  których dochodzi lub dochodziło do praktyk dyskryminacyjnych. Prowadzimy dokumentację oraz  sukcesywnie upubliczniamy przejawy nietolerancji w stosunkach romsko- nie- romskich. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów jest pierwszym tego typu organem, dzięki któremu możliwa jest jednocześnie błyskawiczna reakcja, jak również mediacja w sytuacjach konfliktowych.
Działania Centrum prowadzone są na terenie całej Polski.

W ramach Mobilnego Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów prowadzone są następujące działania:

  1. Monitoring sytuacji na terenie Polski. Doradca prawny oraz mediator reagują odpowiednio do zaistniałej sytuacji. Aktualizowane pisemne raporty z monitoringu dostępne są w dziale „Aktualności i Raporty”
  2. „Gorąca linia”- to możliwość stałego kontaktu z konsultantem romskim. Konsultant dokonuje każdy zgłoszony przypadek. Po wstępnej konsultacji podejmowana jest decyzja wraz z doradcą prawnym kwalifikująca zgłoszenia pod kątem niezbędnego rodzaju pomocy prawnej- od porady, poprzez konieczność interwencji bądź mediacji. Numer, pod, który należy zgłaszać problemy znajduje się w zakładce „Kontakt z konsultantem romskim”
  3. Poradnictwo Prawne- prawnik po kwalifikacji zgłoszeń z „gorącej linii” kontaktuje się ze zgłaszającymi problem, ustala termin osobiste wizyty w celu mobilnej konsultacji/pomocy w czynnościach prawnych. Poradnictwo prawne prowadzi mgr Stanisław Rydzoń, radca prawny, Poseł na Sejm IV, V i VI kadencji
  4. Działalność interwencyjno- mediacyjna na terenie całej Polski.
  5. Na potrzeby Centrum stworzona została podstrona internetowa Mobilne Cenbtrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów, na  której znajdują się m.in. informacje o projekcie oraz prowadzonych działaniach, raporty, porady prawne.
- W zakładce „Zgłoś problem- formularz” znajduje się formularz pozwalający zgłosić problem bez konieczności telefonowania na „gorącą linię”.
- W dziale "Porady prawne", znajdują się systematycznie aktualizowane porady opracowane na podstawie najczęściej pojawiających się pytań i problemów zgłaszanych podczas działań w terenie oraz „gorącej linii”.

W ramach projektu prowadzone będą dwa typy szkoleń:


- Szkolenia dla przedstawicieli otoczenia społecznego Romów zwłaszcza środowisk znaczących z punktu widzenia przeciwdziałania dyskryminacji. Informacje o szkoleniach dostępne są w zakładce „Szkolenia”
- Szkolenia dla przedstawicieli mniejszości romskiej, poświęcone m.in. tematyce wiedzy prawnej i obywatelskiej oraz umiejętności reagowania i przeciwdziałania przejawom dyskryminacji. Informacje o szkoleniach dostępne są w zakładce „Szkolenia”

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)