Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce
Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce
w sprawie przeprosin złożonych przez Radosława Rogalę.


W dniu 5 sierpnia 2015 r. Radosław Rogala z Woli (adres do wiadomości Stowarzyszenia) przesłał na adres Stowarzyszenia Romów w Polsce pisemne przeprosiny za umieszczenie nienawistnego  komentarza na serwisie internetowym Demotywatory.pl, na stronie internetowej http://m.demotywatory.pl/44590022, pod obrazem  zatytułowanym „2 miliony złotych zmarnowane na Aktywizacje Zawodową Cyganów. Żaden nie podjął pracy”.
Należy przypomnieć, że w związku m.in. z tym komentarzem Stowarzyszenie skierowało do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 lub 257 Kodeksu karnego ( rasizm i ksenofobia).
Efektem działania Prokuratury Rejonowej  Lublin-Południe w Lublinie są m.in. przesłane przeprosiny.

 

 

Oto ich treść:

„Radosław R. (adres znany Stowarzyszeniu)                        

Wola, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Stowarzyszenie Romów w Polsce  
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim

Szanowni Państwo
Pozwalam sobie na kontakt z Państwem w związku z treścią komentarza zamieszczonego przeze mnie pod jednym z artykułów w prasie internetowej, który był poświęcony problemom Społeczności Romskiej w Polsce. Z uwagi na więcej niż naganną treść mojego wpisu, nie będę jej przytaczał w niniejszym liście.
Mój komentarz miał zdecydowanie wydźwięk rasistowski i dyskryminujący, obrażający nie tylko uczucia Romów, ale też wszystkich osób i narodowości, który ucierpiały w wyniku faszystowskiego holokaustu. Mam świadomość, ze moje zachowanie godziło w uczucia i wartości ogólnoludzkie, jak i było także przejawem lekceważenia dla obowiązującego prawa.
Dlatego też, na Państwa ręce, składam najszczersze przeprosiny za moje zachowanie. Pozwalam sobie prosić o ich przyjęcie i przekazanie wszystkim tym, którzy w wyniku mojego działania poczuli się dotknięci i obrażeni. Wiem, że nie znajduje ono usprawiedliwia, to jednak chciałbym też wyjaśnić, że mój komentarz nie jest wyrazem moich poglądów; nie utożsamiam się z ruchami faszystowskimi ani rasistowskimi, a jedynie nieodpowiedzialności.
Jeszcze raz przepraszam za moje zachowanie.
                                                  

Z wyrazami szacunku Radosław Rogala"Niezależnie od powyższego z satysfakcją przyjmujemy  także inne działania wymienionej Prokuratury związane z tą samą sprawą a dotyczące nieletniego hejtera Bartosza Ratajczaka, którego sprawa  została skierowana  do Sądu Rejonowego II Wydział Rodzinny i Nieletnich w Zielonej Górze celem rozpoznania wg właściwości.
Satysfakcja wynika także z faktu, że dotychczas większość naszych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa kierowanych do Prokuratury kończyła się odmową wszczęcia postępowania lub umorzeniem postępowania.

Oświęcim, dnia 7 września 2015 r.  
                                                                

Prezes Zarządu Głównego Roman Kwiatkowski

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)