Raport z realizacji programu MCPDR w sierpniu 2015r.

W sierpniu 2015 r. pomimo kończenia  działalności Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji  wciąż odbierało telefony i udzielało pomocy
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis niektórych działań podjętych przez Stowarzyszenie Romów w Polsce w okresie od 1 do 31 sierpnia  2015 r.
1)  W dniu 4 sierpnia 2015 r. z Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe w Lublinie otrzymaliśmy zawiadomienie, że postanowieniem z dnia 31 lipca 2015 r. z postępowania 1 Ds.474/15/D prowadzonego m.in. w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa i nawoływania do nienawiści na tle etnicznym, poprzez zamieszczenie na serwisie internetowym Demotywatory.pl, na stronie internetowej http://m.demotywatory.pl/4459002, pod obrazem zatytułowanym „2 miliony złotych zmarnowane na Aktywizację Zawodową  Cyganów. Żaden nie podjął pracy” – wyłączono materiały  do odrębnego postępowania w części dotyczącej podejrzanego Radosława R. z Woli k/ Oświęcimia i wpisano na nowy numer 1Ds.1642/15/D.
Równocześnie z postanowieniem Prokuratura przesłała na nasz adres przeprosiny wymienionego Radosława R.  Oto treść przeprosin:

 „Radosław R. (adres znany Stowarzyszeniu)                                                

 

 

                                                                                                 Wola, dnia 5 sierpnia 2015 r.
                                                                                

                                                                                          Stowarzyszenie Romów w Polsce

                                                                                                           ul. Berka Joselewicza 5
Szanowni Państwo,
Pozwalam sobie na kontakt z Państwem w związku z treścią komentarza zamieszczonego przeze mnie pod jednym z artykułów w prasie internetowej, który był poświęcony problemom Społeczności Romskiej w Polsce. Z uwagi na więcej niż naganną treść mojego wpisu, nie będę jej przytaczał w niniejszym liście.
Mój komentarz miał zdecydowanie wydźwięk rasistowski i dyskryminujący, obrażający nie tylko uczucia Romów, ale też wszystkich osób i narodowości, który ucierpiały w wyniku faszystowskiego holokaustu. Mam świadomość, ze moje zachowanie godziło w uczucia i wartości ogólnoludzkie, jak i było także przejawem lekceważenia dla obowiązującego prawa.
Dlatego też, na Państwa ręce, składam najszczersze przeprosiny za moje zachowanie. Pozwalam sobie prosić o ich przyjęcie i przekazanie wszystkim tym, którzy w wyniku mojego działania poczuli się dotknięci i obrażeni. Wiem, że nie znajduje ono usprawiedliwia, to jednak chciałbym też wyjaśnić, że mój komentarz nie jest wyrazem moich poglądów; nie utożsamiam się z ruchami faszystowskimi ani rasistowskimi, aa jedynie nieodpowiedzialności.
Jeszcze raz przepraszam za moje zachowanie.

                                                                                                               Z wyrazami szacunku
                                                                                               Radosław R. (podpis czytelny)
Uwaga:
                                                                                                                                                                                Jeśli przeprosiny mają szczere intencje, jak pisze ich autor, to je przyjmujemy wyrażając satysfakcję. Przypuszczamy, że przeprosiny mają bezpośredni związek z prowadzonym przez Prokuraturę w Lublinie dochodzeniem. Oby inne osoby naruszające prawo i zasady etyczne poszły śladem Radosława R.
2)  W dniu 24 lipca 2015 r. Prokuratura Rejonowa Lublin- Południe w Lublinie zawiadomiła Stowarzyszenie, że postanowiła wyłączyć ze sprawy 1Ds.474/15/D (Demotywatory.pl – jak w pkt 1) materiały  dotyczące sprawcy małoletniego Bartosza R. do odrębnego prowadzenia  oraz przekazać je do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Zielonej Górze, na terenie działania którego mieszka nieletni sprawca – celem rozpoznania wg właściwości.

Uwaga:                                                                                                                                                                                      Podjęte  przez Prokuraturę działania świadczą o jej woli doprowadzeni do ukarania sprawcy.
    
3)  W dniu 6 sierpnia 2015 r.  z inicjatywy Pana Jerzego Wenderlicha Wicemarszałka Sejmu odbyło się w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie spotkanie kierownictwa Zakładu z Panią p.o. Prezes  Elżbietą  Łopacińską na czele z przedstawicielami społeczności  romskiej oraz żydowskiej dotyczące przyznawania rent z tytułu syndromu KZ (syndrom Holokaustu) w związku z pobytem w czasie II wojny światowej w gettach oraz obozach koncentracyjnych. Ze strony romskiej uczestniczyli w spotkaniu: Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Romów w Polsce Roman Kwiatkowski oraz radca prawny Stanisław Rydzoń.                                                                                                                                       W trakcie spotkania przedstawiciele obu mniejszości przedstawili aktualny stan sprawy. Wynika z niego, że ZUS każdorazowo odmawia przyznania renty inwalidzkiej w związku z pobytem w getcie lub obozie koncentracyjnym stwierdzając brak inwalidztwa. Sprawa jest ważna, ale  ma podmiotowo bardzo ograniczony zakres, gdyż dotyczy kilkudziesięciu Romów oraz 100-200 Żydów.
Strona romska przedstawiła orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiocie sprawy, w tym. m.in. tezy wyroku SN z dnia 19.10.1995 r. sygn.. akt II URN 47/95, z którego wynika, że osoby starające się o przedmiotowe renty winny być wnikliwiej badane przez komisje orzecznicze ZUS pod kątem ustalenia ewentualnego źródła inwalidztwa  - utrwalonego poobozowego zespołu pourazowego (syndrom KZ). Z wyroku wynika także, że oddziały ZUS winny posiłkowo korzystać z wytycznych nr 7 Prezesa ZUS z dnia 24.12.1975 r. dotyczących badania byłych więźniów obozów koncentracyjnych (już nie obowiązujących).
Nadto przedstawiciele mniejszości romskiej zauważyli, że komisje lekarskie ignorują opinie i ekspertyzy naukowe dotyczące syndromu KZ wykonane przez instytucje akademickie (np. CM UJ). W podobnym duchu wypowiedzieli się też przedstawiciele strony żydowskiej.
Przedstawiono także interpelacje senatora Jerzego Chróścikowskiego oraz posła Artura Ostrowskiego a także odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Reasumując poproszono Prezes ZUS o wpłynięcie na działalność komisji lekarskich by zmieniły politykę  względem wymienionej grupy starych i schorowanych ludzi.  
Odpowiadając na przedstawione zarzuty Pani  Prezes Elżbieta Łopacińska  stwierdziła, że problem wymaga zbadania przez jej pracowników. Obiecała poinformować strony o ustaleniach tego badania.
Mamy nadzieję na załatwienie tej ważnej i bolącej sprawy.
4) W dniu 27 sierpnia 2015 r. otrzymaliśmy od Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we  Wrocławiu  odpowiedź na nasze pismo z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie rozbioru koczowiska rumuńskich Romów. Poniżej przedstawiamy treść wymienionego pisma. Z wieloma wypowiedziami Dyrektora nie zgadzamy się, w związku z czym na stronie Stowarzyszenia opublikujemy specjalne oświadczenie w tej sprawie.

4) W sierpniu 2015 r. dokonano analizy następujących stron (artykułów) internetowych pod kątem naruszenia przepisów art. 256 i 257 Kodeksu karnego (przestępstwa rasistowskie i ksenofobiczne). Większość kontrolowanych artykułów dotyczy obchodów 71 rocznicy holokaustu romskiego w Auschwitz- Birkenau.
- http://www.fakt.pl/wydarzenia/cyganki -w-chodlu-próbowały-okraść-starszą-schorowaną-kobietę (nie stwierdzono naruszenia prawa); 
 - http://wiadomosci.onet.pl/krakow/71-lat-temu-niemcy-zlikwidowali-oboz-cyganski-w-birkenau/0kqge9;
- http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-kl-auschwitz-71-rocznica-likwidacji-zigeunerlager,nId,1862038;
- http://wiadomosci.onet.pl/krakow/romani-rose-naszym-celem-jest-przezwyciezenie-antycyganizmu/z4rns1;
- http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/4825857,71-rocznica-holokaustu-romow,id,t.html?cookie=1;
- http://fakty.interia.pl/galerie/kraj/71-rocznica-likwidacji-zigeunerlader-zdjecie,iId,1893705,iAId,168447;
- http://wyborcza.pl/1,91446,18474270,romani-rose-naszym-celem-jest-przezwyciezenie-antycyganizmu.html;
- http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4860473,obchody-71-rocznicy-likwidacji-obozu-cyganskiego-w-kl-auschwitz-birkenau-wideo,id,t.html;
- http://oswiecim.naszemiasto.pl/artykul/71-lat-temu-w-kl-auschwitz-ii-miala-miejsce-masowa-zaglada,3468251,art,t,id,tm.html;
- http://dzieje.pl/aktualnosci/71-rocznica-zaglady-romow-w-kl-auschwitz;
- http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-kl-auschwitz-71-rocznica-likwidacji-zigeunerlager,nId,1862038;
- http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/list-pelnomocniczki-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania-z-okazji-71-rocznicy-likwidacji;
- http://news365.com.pl/kl-auschwitz-71-rocznica-likwidacji-zigeunerlager/;
- http://www.forum.com.pl/oferty/cn65hyol/index.php.

Opracował: prawnik Centrum Stanisław Rydzoń
Oświęcim, 3 września 2015 r.
 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)