List otwarty do Pana Rafała Dutkiewicza - Prezydenta Miasta Wrocławia

Oświęcim, 30 lipca 2015 r.


Pan Rafał Dutkiewicz
Prezydent Miasta Wrocławia

List otwarty


Szanowny Panie Prezydencie.

             W ostatnim okresie czasu na terenie Miasta Wrocławia miały miejsce zdarzenia, które drastycznie naruszają prawa człowieka. Stwierdzenie to dotyczy sposobu przeprowadzenia likwidacji koczowiska obywateli  rumuńskich narodowości romskiej.
Na terenie Wrocławia żyją oni od wielu lat i byli tam tolerowani. Jednocześnie ich problemy ignorowano. Urzędnicy wykazywali się indolencją a problem nabrzmiewał.
Prawo krajowe jest dla nas wartością. Prawa krajowego trzeba przestrzegać i jest to zasada ogólna dotycząca wszystkich.
Rozumiemy, że dla władz Miasta Wrocławia istniejąca sytuacja była trudna z prawnego  i społecznego punktu widzenia, lecz nie możemy zgodzić się z  postępowaniem jakie uznano za właściwe dla rozwiązania problemu.
Pragniemy wskazać, że nawet trudne sprawy można rozwiązywać w sposób cywilizowany.
Ostatnie wydarzenia nie kojarzą nam się z nowoczesnym miastem Wrocław, lecz z miastem Breslau w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
Niepokoi nas, że wydarzenia te odbijają się negatywnie na społecznym postrzeganiu polskich Romów. którzy żyją w tym kraju od sześciu wieków.

Jednocześnie wydarzenia te mogą być pożywką dla nadal występujących w Polsce postaw ksenofobicznych o zabarwieniu antyromskim.
Przypominamy, iż w Polsce prowadzony jest międzysektorowy dialog, którego celem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań problemów imigrantów
W przedstawionym wyżej zakresie popieramy stanowisko Stowarzyszenia Nomada zawarte w petycji skierowanej do Pana Prezydenta.
Oczekujemy także ze strony władz Miasta propozycji rozwiązania wskazanych problemów w sposób zgodny ze współczesnymi standardami społeczeństwa obywatelskiego.


Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Romów w Polsce

Roman Kwiatkowski
 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)