1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Dialog-Pheniben
   1. Dialog-Pheniben 3/2020
   2. Dialog-Pheniben 2/2020
   3. Dialog-Pheniben 1/2020
   4. Dialog-Pheniben nr4/2018
   5. Dialog-Pheniben nr3/2018
   6. Dialog-Pheniben nr2/2018
   7. Dialog- Pheniben nr 1/2018
   8. Dialog - Pheniben 4/2017
   9. Dialog Pheniben nr 3/2017
   10. Dialog Pheniben nr 2/2017
   11. Dialog- Pheniben nr 1/2017
   12. Dialog- Pheniben
  2. Historia i misja
  3. Władze
  4. Romski Instytut Historyczny
  5. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  6. Projekty
  7. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  8. Centrum Porad - FIO
  9. Dzielmy się doświadczeniami
  10. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  11. Po obu stronach Karpat
  12. Polsko - Słowackie warsztaty
  13. Media o nas
 2. Aktualności
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. 76 Rocznica
 10. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce z dnia 13.03.2019r., w sprawie wręczenia Europejskiej Nagrody Praw Człowieka Sinti i Romów

Oświadczenie

Stowarzyszenia Romów w Polsce

z dnia 13.03.2019r

w sprawie wręczenia Europejskiej Nagrody Praw Człowieka Sinti i Romów


Od roku 2008 co dwa lata wybitne postacie europejskiego życia publicznego nagradzane są Europejską Nagrodą Praw Człowieka Sinti i Romów za zasługi dla ochrony i promocji praw społeczności Roma i Sinti w poszczególnych krajach.
Nagrodę ufundowaną przez Fundację Manfreda Lautenschlägera przyznaje międzynarodowe jury pod przewodnictwem Romani Rose – przewodniczącego Niemieckiej Rady Sinti i Roma, z udziałem m.in. przedstawicieli Rady Europy oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Romów w Polsce – Romana Kwiatkowskiego.

Nagroda jest również sygnałem dla społeczeństw i władz oraz środków masowego przekazu, by walczyć z tradycyjnymi uprzedzeniami, wszelkimi formami marginalizacji, a także by wspierać równość oraz integrację Sinti i Romów ze społeczeństwami, wśród których żyją. Oprócz uznania dla osób uhonorowanych nagrodą, jej celem jest też obrona ludzi przed zagrażającą im dyskryminacją.

Pierwszą postacią wyróżnioną Nagrodą w roku 2008 był nasz rodak, śp. prof. Władysław Bartoszewski. Doceniono w ten sposób Jego wysiłki na rzecz upamiętnienia holocaustu Romów i Sinti w czasie II wojny światowej i działanie na rzecz ludzkiej godności.
W Jego osobie symbolicznie upamiętniono też tych anonimowych często Polaków, którzy ratowali swoich romskich współbraci bądź udzielali im pomocy, nierzadko z narażeniem życia.

Z radością witamy wiadomość, że w tym roku po raz pierwszy nagroda trafi w ręce pełniącej urząd głowy państwa. Prezydent Republiki Słowackiej, Andrej Kiska, tegoroczny laureat Nagrody, jest filantropem i wypróbowanym obrońcą praw społeczności romskiej w swoim kraju. Jako założyciel fundacji „Dobrý anjel” niósł pomoc tysiącom wykluczonych, z których wielu należało do naszej społeczności. Sam mówi o sobie: „Chcę być zapamiętany jako człowiek, który przestrzega podstawowych zasad przyzwoitości”.
Mamy nadzieję, że ta nagroda będzie skromnym wkładem społeczności Romów i Sinti w utrwalenie tej dobrej pamięci.

Uroczyste wręczenie nagrody prezydentowi Andrejowi Kisce odbędzie się 19 marca o 17:15 w Domu Historii Europejskiej w Brukseli, rue Belliard 135.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)