1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenia w sprawie wyroku Sądu w Limanowej
Oświadczenie z dnia 29 czerwca 2016 r.
Stowarzyszenia Romów w Polsce

w sprawie wydania przez Sąd Rejonowy w Limanowej postanowienia o zawieszeniu postępowań egzekucyjnych wobec trzech rodzin romskich


Z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy postanowienie z dnia 29 czerwca 2016 r. wydane przez Sąd Rejonowy w Limanowej o zawieszeniu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika wobec trzech rodzin romskich zamieszkujących budynek w Limanowej przy ulicy Wąskiej. Działając w ten sposób Sąd przychylił się do powództwa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu w sprawie zabezpieczenia roszczenia na rzecz rodzin romskich poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

Uzasadniając orzeczenie Sąd stwierdził, że część Romów złożyła oświadczenie, że ich zgoda na przesiedlenie z Limanowej do Czchowa mogła być podjęta pod wpływem błędu i groźby, co uzasadniałoby uchylenie się od oświadczenia o zgodzie. Nadto Sąd dodał, że nadal obowiązuje zarządzenie burmistrza Czchowa o zakazie zasiedlenia budynku w tej miejscowości przez Romów, do którego mieli być oni przesiedleni z Limanowej.

Z informacji medialnych wynika, ze komornik odebrał już to postanowienie i jutro, czyli 30 czerwca 2016 r. nie będzie eksmitował rodzin romskich do Czchowa.

W sprawie tej występując po stronie limanowskich Romów opublikowaliśmy dwa oświadczenia, wystąpiliśmy do Wojewody Małopolskiego, do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. O problemie mówiliśmy także w Sejmie w dniu 9 lutego br. na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W szczególności podkreślaliśmy fakt, iż za pieniądze z rządowego „Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” burmistrz Limanowej kupił lokal w innej gminie i w ten sposób postanowił pozbyć się 3 rodzin romskich podrzucając ich niczym „kukułcze jajo” burmistrzowi Czchowa. Obdarowany tym ”jajem” burmistrz Czchowa wydał zarządzenie o zakazie zasiedlenia nieruchomości przez romskie rodziny zapowiadając równocześnie, że w ramach rewanżu za pieniądze uzyskane z rządowego Programu kupi rodzinom romskim budynek obok ratusza w Limanowej. Zauważyliśmy, że gdyby burmistrz Limanowej miał wydać środki z budżetu tego miasta to do sprawy wysiedlenia nigdy by doszło, natomiast budynek gminny przy ulicy Wąskiej byłby już dawno wyremontowany.

W przedstawionej sytuacji należy szczególnie podziękować Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, że zechciała wystąpić po stronie rodzin romskich, co przyczyniło się do wydania wymienionego postanowienia Sądu Rejonowego w Limanowej.

Ale sprawa jeszcze się nie zakończyła i należy poczekać na orzeczenie wymienionego Sądu w sprawie powództwa Prokuratury co do oceny uchylenia się Romów od skutków prawnych oświadczeń o zgodzie na przesiedlenie do Czchowa. Interesującym będzie, co wtedy uczyni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przyznało dotację burmistrzowi Limanowej na zakup budynku, czy poleci je zwrócić? Ciekawi jesteśmy też co uczyni burmistrz Limanowej z zakupionym budynkiem w innej gminie, gdy trzeba będzie zwrócić dotację?

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Głównego

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)