1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Dialog-Pheniben
   1. Dialog-Pheniben 3/2020
   2. Dialog-Pheniben 2/2020
   3. Dialog-Pheniben 1/2020
   4. Dialog-Pheniben nr4/2018
   5. Dialog-Pheniben nr3/2018
   6. Dialog-Pheniben nr2/2018
   7. Dialog- Pheniben nr 1/2018
   8. Dialog - Pheniben 4/2017
   9. Dialog Pheniben nr 3/2017
   10. Dialog Pheniben nr 2/2017
   11. Dialog- Pheniben nr 1/2017
   12. Dialog- Pheniben
  2. Historia i misja
  3. Władze
  4. Romski Instytut Historyczny
  5. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  6. Projekty
  7. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  8. Centrum Porad - FIO
  9. Dzielmy się doświadczeniami
  10. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  11. Po obu stronach Karpat
  12. Polsko - Słowackie warsztaty
  13. Media o nas
 2. Aktualności
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. 76 Rocznica
 10. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Dnia 24.02.2018r odbyły się warsztaty dla nauczycieli biorących udział w projekcie  „Romane śperenca – pamięć oraz współczesność europejskich Romów”

Na zakończenie warsztatów delegacja złożona z przedstawicieli społeczności romskiej, oraz nauczycieli biorących udział w projekcie,  złożyły  hołd wszystkim Romom pomordowanym w siedemdziesiątą piątą rocznicę pierwszego transportu Romów do KL Auschwitz. 

W obozie Auschwitz życie straciło ok. 21 tys. spośród 23. tys. deportowanych do niego Romów i Sinti. 26 lutego 1943 roku z Niemiec dotarł do obozu pierwszy transport z romskimi więźniami. Esesmani umieścili ich w niewykończonej części obozu Birkenau, który otrzymał nazwę Zigeunerlager. Do 21 lipa 1944 r. osadzili w nim blisko 21 tyś. Osób. Liczba ta nie uwzględnia ok. 1,7 tyś Romów z Białegostoku, których Niemcy natychmiast zamordowali. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku na rozkaz Himmlera obóz romski został zlikwidowany. Szanowni Państwo26 lutego mija kolejna rocznica przybycia do Obozu Koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau pierwszego transportu więźniów romskich. 


Użyłem określenia więźniów. 

Jednak w rzeczywistości byli to ludzie skazani na śmierć. Taki był cel ich deportacji.

Podobnie jak deportacji kolejnych grup romskich. Kolejnych transportów.


Ten cel niemieccy naziści realizowali w ramach zbrodniczej akcji Reinhardt.

Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że akcja ta wymierzona była nie tylko przeciwko Żydom ale w równym stopniu przeciwko Romom.


Na terenie byłego obozu Auschwitz – Birkenau znajdujemy wymowne tego świadectwo w postaci ruin tak zwanego Zigeunerlager – podobozu przeznaczonego dla deportowanych tu Romów

Przez obóz ten przewinęło się około 23 tysięcy romskich mężczyzn, kobiet i dzieci.

Zdecydowana większość z nich znalazła tu śmierć w wyniku wycieńczenia 

z głodu, chorób, a wreszcie w komorach gazowych i krematoriach.


Obecnie w tym miejscu znajduje się pomnik upamiętniający romskie ofiary niemieckiego nazizmu.


Trzeba też wskazać, że Romowie ginęli też w żydowskich gettach, 

innych niż Auschwitz obozach koncentracyjnych, ośrodkach masowej zagłady,

w zbiorowych egzekucjach dokonywanych w wielu miejscach.


Takie były skutki zbrodniczej akcji Reinhardt prowadzonej przez niemieckie władze okupacyjne na terenie Generalnego Gubernatorstwa i obszarach przyległych.


Nie wolno o tym zapomnieć. opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)