Rekrutacja na szkolenia zawodowe dla Romów, dofinansowane z EFS

Rekrutacja na szkolenia zawodowe dla Romów, dofinansowane z EFS Ruszyła rekrutacja do projektu ,,Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienia drogą do Integracji zawodowej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 4/1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nakierowany jest na rozbudzenie motywacji do zdobywania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samozatrudnienia, które przyczynią się do uzyskania zatrudnienia, umiejętności przydatnych na rynku pracy lub otwarcia działalności gospodarczej przez beneficjenta.

Ruszyła rekrutacja do projektu ,,Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienia drogą do Integracji zawodowej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 4/1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt nakierowany jest na rozbudzenie motywacji do zdobywania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samozatrudnienia, które przyczynią się do uzyskania zatrudnienia, umiejętności przydatnych na rynku pracy lub otwarcia działalności gospodarczej przez beneficjenta.

Realizacja szczegółowych celów projektu będzie polegała na przeprowadzeniu :

  • Kursu prawa jazdy kat. B wraz z kursem przygotowawczym z jęz. Polskiego i obsług komputera.
  • Cyklu szkoleniowego "florystyka"
  • Cyklu szkoleniowego "kelner, barman"
  • Cyklu szkoleniowego "budowlaniec"
  • Szkolenia "Wprowadzenie do samozatrudnienia"
  • Doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego

Zgłoszenia do udziału w projekcie od 01 lipca 2012 do 31 sierpnia 2013.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby pochodzenia romskiego w wieku produkcyjnym bezrobotne i nieaktywne zawodowo, mieszkające na obszarze województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać dzwoniąc lub pisząc e-maila do SRwP.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)